Kamatne-stope-ikona

Sve informacije o kamatnim stopama na jednom mjestu

negativne-kamatne-stope-slika

Jeste li znali da su kamatne stope na oročenu štednju na povijesno niskim razinama?

SAZNAJTE VIŠENajnovije o kamatnim stopama:

Pogledaj više članaka OVDJE.Najnovije o štednji:

Pogledaj više članaka OVDJE.


Što su kamatne stope?

Na kamatne stope najbolje je gledati kao na cijenu najma tuđeg novca, slično kao što renta predstavlja cijenu najma tuđe nekretnine.

Kamatne stope predstavljaju cijenu korištenja tuđih novčanih sredstava koju dužnik mora platiti vjerovniku koji mu je ustupio vlastita novčana sredstva na korištenje. One se izražavaju u postocima, a jednostavna kamata se računa tako da se taj postotak pomnoži s iznosom glavnice.

Ukoliko novac posuđujete od nekoga (primjerice od banke kada uzimate kredit), tada kamatu plaćate i ona za vas predstavlja trošak. Ukoliko vi posuđujete novac nekome (primjerice toj istoj banci date na korištenje vlastitu štednju), kamata za vas predstavlja prihod koji povećava vrijednost vaše imovine.


Koje vrste kamatnih stopa postoje?


Kamatne stope na štednju

Visina kamatnih stopa na bankovnu štednju izrazito je bitna za sve štediše jer ona određuje koliko će ta štednja biti isplativa. Što je kamatna stopa viša, to je isplativije držati novce na bankovnoj štednji.

Ukoliko je kamatna stopa na štednju niska i blizu nuli, kao što je sada, bankovna štednja nije isplativa zbog djelovanja inflacije koja smanjuje vrijednost ušteđenog novca.

Mnogi se štediše stoga sve češće okreću alternativnim oblicima štednje, kao što je štednja u zlatu.