Author: KamatneStope.com

Realna i nominalna kamatna stopa – koja je razlika?

Realna i nominalna kamatna stopa su često korišteni pojmovi kod raznih financijskih aktivnosti poput štednje, investiranja, zaduživanja. Kamatna stopa jednostavno rečeno predstavlja cijenu novca. Iz perspektive štediša i imatelja obveznica, kamatna stopa predstavlja cijenu po kojoj su oni spremni ustupiti višak svojih sredstava banci, odnosno poduzeću ili državi. Sa aspekta dužnika, ona predstavlja cijenu koju […]

Štednja po viđenju i oročena štednja – Koje su glavne razlike?

Štednja po viđenju predstavlja najjednostavniji oblik štednje koji je prvenstveno namijenjen štedišama koji žele uštedjeti novac, ali im je bitno da u bilo kojem trenutku tim sredstvima mogu pristupiti.  Oročena štednja je najčešće korištena vrsta štednje koja podrazumijeva oročavanje sredstava na određeni vremenski rok u kojem se štediša obvezuje da sredstva neće koristiti. U većini […]

Referentne kamatne stope – što su i kako se određuju?

Referentne kamatne stope su kamatne stope koje su osnova za sve vrste financijskih ugovora kao što su to npr. krediti, prekoračenja po bankovnim računima te druge kompleksnije transakcije. Referentne kamatne stope se redovno ažuriraju te su javno dostupne svima.  Referentne kamatne stope su najčešće izračunate od strane neovisnog tijela, a njihov cilj je održavanje troškova […]

Kratkoročne i dugoročne kamatne stope

Kamatne stope možemo razlikovati prema njihovoj ročnosti te tako možemo govoriti o kratkoročnim i dugoročnim kamatnim stopama. Kratkoročne kamatne stope su stope po kojima se vrši kratkoročna posudba financijskih sredstava između financijskih institucija, stope po kojima su izdani kratkoročni državni vrijednosni papiri ili po kojima se njima trguje. One obično predstavljaju prosjek dnevnih stopa, a […]

Što su EURIBOR i LIBOR i zašto su važni?

EURIBOR i LIBOR predstavljaju često korištene referentne kamatne stope. Referentne kamatne stope su kamatne stope koje predstavljaju osnovu svih financijskih ugovora poput ugovora o kreditu, prekoračenja na bankovnim računima te osnovu za druge kompleksnije transakcije.  Jedna od važnijih primjena ovih stopa je njihovo korištenje u bankovnom sustavu, posebice u kreditnim poslovima banaka gdje se one […]

Štednja – Koje vrste štednje postoje i koja je najisplativija?

Štednja se može razdijeliti na dvije skupine s obzirom na motive koji iza nje stoje. Tako možemo govoriti o klasičnoj štednji koja predstavlja odgađanje sadašnje potrošnje s ciljem potrošnje u budućnosti – npr. svaki mjesec tijekom godine izdvajamo sredstva kako bismo si priuštili željeni odmor. Druga skupina štednje je investicijska štednja koja je motivirana uvećanjem […]

Obveznice – glavne karakteristike dužničkog vrijednosnog papira

Obveznice predstavljaju dužnički vrijednosni papir temeljem kojeg imatelj obveznice ima pravo na isplatu nominalne vrijednosti po njezinom dospijeću te pravo na isplatu pripadajućih kamata. Zapravo se radi o posuđivanju novčanih sredstava onome koji obveznicu izdaje, a ustupljena sredstva se vraćaju u cijelosti imatelju obveznice i to uvećana za određenu kamatu.  Obveznice su dužnički vrijednosni papiri […]

Kamatne stope na stambenu štednju

Stambena štednja predstavlja oblik namjenske štednje koja se ugovara s ciljem kupnje ili uređenja stambene nekretnine. Stambena štednja ugovara se na rok od pet godina, a istekom ugovorenog roka štediša odlučuje želi li upotrijebiti ušteđena sredstva ili želi na temelju njih iskoristiti prava povoljnijeg kreditiranja za kupnju ili uređenje stambene nekretnine.  Zakon o stambenoj štednji […]