djecja-stednja-slika

Dječja štednja – kako osigurati sigurnu financijsku budućnost djeteta?

Dječja štednja predstavlja oblik bankovne štednje kojeg roditelji ugovaraju za svoju maloljetnu djecu. Ona predstavlja oblik oročenog računa koji je ugovoren i otvoren u ime maloljetnika, a njegov zakonski zastupnik je jedan roditelj ili zakonski skrbnik. 

Iako samo roditelj, odnosno skrbnik, može ugovoriti ovu vrstu štednje, ostali također mogu vršiti uplate i obavljati bezgotovinski prijenos sredstava. S druge strane, postoje ograničenja u pogledu upotrebe sredstava koja su oročena dječjom štednjom. Minimalne novčane iznose koje roditelji mogu koristiti na mjesečnoj razini utvrđuje Ministarstvo socijalne politike i mladih. Ovaj prag je postavljen na 10.000 kuna. U slučaju da se želi povući iznos sredstava koji prelazi određeni minimum, potrebno je odobrenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

Štednju za djecu nudi većina hrvatskih banaka koje ovu vrstu štednje potiču višim kamatnim stopama, kao i brojnim drugim pogodnostima.  

Dječja štednja i njene prednosti 

Više kamatne stope

Dječja štednja u banci isplativija je od ostalih vrsta bankovne štednje prvenstveno zato što nudi više kamatne stope. Kamatne stope na dječju štednju kreću se od 0,05% pa sve do 2%. Većina dječjih štednja se može ugovoriti isključivo uz fiksne kamatne stope. Tako ugovorene kamatne stope predstavljaju prednost u današnjim uvjetima u kojim prevladava opadanje kamatnih stopa. 

Osim što ima veće kamatne stope, ova vrsta štednje isplaćuje i određene premijske stope koje se obračunavaju po isteku oročenja na ukupan iznos obračunate kamate. Premijske stope se, kao i kamatna stope, razlikuju od banke do banke te ih možemo razlikovati ovisno o roku dospijeća. One se najčešće kreću u rasponu od 5% do 15% pri čemu je premijska stopa veća što je rok oročenja dulji. 

Fleksibilnost

Prednost ove štednje je njezina fleksibilnost koja podrazumijeva da se može štedjeti kada se želi i koliko se želi. Na ovu vrstu oročenog računa se mogu periodički uplaćivati sredstva te ona ima nisko postavljen prag glede minimalne uplate, kako inicijalne tako i svih narednih uplata, koji se najčešće kreće u rasponu od 50 kn do 200 kn. 

Tako je ova vrsta štednje pogodna za prikupljanje manjih svota novaca – npr. novaca od rođendanskih poklona. Uplata sredstava može se vršiti putem ugovorenog trajnog naloga, u poslovnici ili jednostavno korištenjem usluga online bankarstva. Njezina fleksibilnost vidi se i u činjenicu da su sredstva štednje odmah raspoloživa, ali do zakonski propisanog maksimalnog iznosa od 10.000 kuna.

Nagrade i pozitivne navike

Brojne banke u sklopu dječje štednje nude različite programe i sustave nagrađivanja kroz koje djeca mogu ostvariti različite pogodnosti poput poklona za rođendane, zabavne časopise, sudjelovanje u nagradnim igrama, itd. Osim raznih pogodnosti za djecu, ova vrsta štednje potiče usvajanje i razvijanje dobrih financijskih navika od malih nogu ukazujući na važnost dobre navike štednje i financijske odgovornosti. 

Nedostaci dječje štednje

Nizak prinos

Iako ova vrsta štednje nosi veće prinose u odnosu na ostale vrste bankovne štednje, prinos koji se ostvaruje i dalje u većini slučajeva nije dostatan kako bi poništio negativne efekte inflacije rezultirajući tako niskim ili negativnim stvarnom prinosom na ovu vrstu štednje. 

Inflacija je u 2020. godini iznosila 1,9% što znači da se stvarni pozitivan prinos ostvaruje samo u slučaju ugovorene dječje štednje uz višu kamatnu stopu do 2%. S obzirom na to da većina banaka ipak nudi kamatne stope manje od 2%, većina štediša ostvarila je negativan realan prinos koji ukazuje na opadanje stvarne vrijednosti ušteđenih sredstava. 

Porezi

Efektivan prinos umanjuje i obveza obračunavanja i plaćanja poreza. U slučaju dječje štednje, uz plaćanje poreza i prireza na ostvarene kamate, porez i prirez se plaćaju i na premiju na štednju. Porez na isplaćenu kamatu i premiju na štednju iznosi 12%, a prirez se obračunava po konkretnoj stopi ovisno o mjestu prebivališta ili boravišta. Plaćanjem poreza i prireza prinos koji se ostvaruje temeljem dječje štednje je još i manji. 

Alternativan i zanimljiv oblik dječje štednje

Navedena dva temeljna nedostatka ukazuju na neisplativost dječje štednje kao i ostalih oblika bankovne štednje. Razmišljajući o budućnosti, posebno kada je riječ o budućnosti djece, trebalo bi se okrenuti štednji i investicijama koje će osigurati rast vrijednosti u budućnosti. To ponajprije podrazumijeva ulaganje u štedne i investicijske instrumente koji obećavaju prinos koji je barem jednak stopi inflacije. 

Investicijsko zlato – štednja za budućnost

Navedeni kriterij zadovoljava odnedavno popularan oblik štednje, a riječ o je štednji u zlatu. Ova vrsta štednje osigurava relativno visoke prinose s obzirom na to da je u posljednjih dvadesetak godina prosječni rast cijene zlata od oko 9%. Tako ovaj prinos ne samo da poništava negativne efekte inflacije, već i omogućava ostvarivanje relativno visokog stvarnog prinosa na investiciju. 

Osim što nosi ovako visoke prinose, ovaj oblik štednje oslobođen je plaćanja poreza poput PDV-a, poreza na dohodak od kapitala i prireza koji terete klasičan oblik dječje štednje. Tako je krajnji prinos koji štediša ostvaruje od ovog alternativnog oblika dječje štednje znatno veći od klasičnog. Mnogo ljudi zlatne poluge i/ili zlatnike odabire i poklanja za važne prigodne poput npr. dječjeg krštenja, prve pričesti i svete potvrde, ali kao i poklon za rođendane. U tom smislu jedan od popularnijih zlatnika na ovom prostoru je dukat Franje Josipa koji dolazi u dvije verzije – jednostruki dukat i četverostruki dukat.

Autor:

KamatneStope.com

Napomena:

Tekstovi na KamatneStope.com služe isključivo za informiranje i educiranje te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.