u-sto-uloziti-novac

U što uložiti novac? Donosimo pet najboljih vrsta ulaganja

U što uložiti novac jedno je od najčešćih pitanja koje si postavljaju brojni ulagači prilikom razmatranja opcija u što investirati višak novčanih sredstava. Važnost ovog pitanja dodatno je naglašena zbog postojeće situacije u svijetu koja je potvrdila razorne učinke inflacije koja obezvrjeđuje novac te vodi k postepenom, ali sigurnom gubitku njegove vrijednosti. Brojni se pojedinci pitaju u što uložiti novac kako bi očuvali njegovu vrijednost, ali istovremeno i ostvarili zadovoljavajuće prinose. U nastavku teksta donosimo vam pet najboljih vrsta ulaganja

U što uložiti novac: Pet najboljih vrsta ulaganja

1. Investicijsko zlato 

u-sto-uloziti-zlato

Investicijsko zlato sve je zastupljeniji odgovor investitora na pitanje u što uložiti novac. Ono predstavlja zlato u formi zlatnih poluga ili zlatnika. Razlog zbog kojeg se sve više investitora okreće ovoj investiciji leži u tome što je znatno isplativija od klasične štednje u banci, u usporedbi sa kriptovalutama je podosta sigurnija, a za razliku od drugih oblika ulaganja, poput dionica i nekretnina, ne postoji obveza plaćanja naknada ni poreza. 

Ulaganje u zlato nosi relativno visoke prinose kada se oni uspoređuju s prinosima na ostale oblike štednje i ulaganja. Cijena zlata je u posljednjih dvadesetak godina ostvarila prosječan rast od oko 9% godišnje čime je pokazala visoku otpornost na različite financijske i gospodarske krize, recesije, ratove, ali i na inflaciju koja se pokazala kao veliki neprijatelj ostalih vrsta ulaganja. Uz činjenicu da je prinos koji se ostvaruje ulaganjem u zlato više nego dovoljan za eliminiranje negativnih učinaka inflacije, on ne podliježe oporezivanju niti je investitor dužan platiti bilo koju vrstu naknade u slučaju prodaje zlata. 

Sukladno tome, realni prinos ove investicije relativno je visok, a ono što je ovdje bitno za istaknuti je da za razliku od drugih vrsta ulaganja koje imaju potencijal za ostvarivanje visokog prinosa, investicijsko zlato ne predstavlja rizičan instrument ulaganja. Tome u prilog ide i činjenica da se vrijednost zlata često kreće suprotno kretanjima tržišta kapitala u vrijeme recesije – dok cijene i vrijednost dionica u vrijeme recesije gotovo uvijek padaju, cijena zlata ima uzlaznu putanju. Temeljem navedenog, može se zaključiti kako investicijsko zlato predstavlja sigurnu vrstu ulaganja u kontekstu potencijalnog gubitka investicije, posebice kada se u obzir uzme činjenica da je zlato lako zamijeniti za novac po očekivanim cijenama i uz niske troškove kroz otkup zlata, što implicira da je investicijsko zlato izrazito likvidna imovina. Uzimajući sve spomenuto u obzir, može se zaključiti kako je ulaganje u investicijsko zlato nalazi na samom vrhu odgovora na pitanje u što uložiti novac. 

2. Nekretnine 

u-sto-uloziti-nekretnine

Ulaganje u nekretnine javlja se kao čest odgovor na pitanje u što uložiti novac kada se razmatra ulaganje pozamašne svote novaca. Iako kupovina nekretnine i njeno iznajmljivanje mogu predstavljati investicije sa stabilnim i redovitim, ali dugotrajnim povratom sredstava, prilikom razmatranja ove vrste ulaganja potrebno je u obzir uzeti i preostale aspekte koje ova investicija podrazumijeva. 

Kako bi nekretnine na tržištu najma dobro konkurirale, ponekad ih je potrebno dodatno urediti i opremiti što za investitora predstavlja dodatni trošak. Vrsta dodatnog troška je i porez kojeg stjecatelj vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj mora platiti – u slučaju da se na stjecanje ne plaća PDV, investitor je dužan platiti porez na promet nekretnina po stopi od 3% od tržišne vrijednosti nekretnine. Spomenute bi troškove trebalo uzeti u obzir prilikom traženja odgovora na pitanje u što uložiti novac, posebno u situaciji kada je narav investicije takav da podrazumijeva trenutnu imobilizaciju velike količine novčanih sredstava u nelikvidnu imovinu u vrijeme kada demografski trendovi impliciraju usporavanje rasta cijena nekretnina u budućnosti. 

3. Dionice

u-sto-uloziti-dionice

Dionice predstavljaju rješenje mozgalice u što uložiti novac za pojedince koji su skloniji preuzimanju rizika uz mogućnost ostvarivanja većeg prinosa. Ovoj vrsti investiranja više su naklonjeni agresivniji investitori koji se ne libe izgubiti određeni dio sredstva sve dok postoji mogućnost ostvarivanja značajnijeg  prinosa. Jedna od prednosti ulaganja u dionice jest mogućnost njihova relativno laganog unovčanja zahvaljajući razvijenosti tržišta kapitala – dionice predstavljaju likvidan instrument ulaganja.

Tržište dionice može biti izrazito volatilno te od investitora često zahtijeva kontinuirano praćenje svih relevatnih događaja, kao i  posjedovanja specifičnih znanja koja omogućuju provođenje fundamentalne i tehničke analize. Međutim, ponekad ni fundamentalna i tehnička analiza ne omogućavaju prepoznavanje najbolje dionice kao ni perioda u kojem će ona ostvarivati najveće prinose. Zbog navedenog, dionice predstavljaju rizične instrumente ulaganja što je dodatno naglašeno kada se  u obzir uzme činjenica da većina manjih investitora ne posjeduje dovoljna znanja ni novčane resurse za provođenje diverzifikacije portfelja vlastitog ulaganja što se često pokazuje ključnim za minimizaciju rizika ove investicije.  

Također, tržište dionica je usko vezano uz ciklična kretanja gospodarstva te je podložno i ovisno o percepciji investitora koji su dominantno vođeni požudom ili strahom. Tako određeni investitori vođeni svojim emocijama zanemaruju temeljne principe investiranja koji nalažu da kupuju kada je cijena niska, a prodaju kada je cijena visoka što se može negativno odraziti na prinos kojeg ostvaruju. Sukladno navedenom, prinos kojeg investitor može ostvariti varira ovisno o gospodarskoj situaciji, kretanjima na tržištu kapitala i znanju investitora te u ponekim situacijama može biti nedostatan za pokrivanje inflacije. Realni prinos se može još dodatno smanjiti zbog plaćanja poreza na kapitalnu dobit po stopi od 10% kojeg je investitor dužan platiti u slučaju prodaje dionice unutar šest mjeseci od njenog stjecanja. 

Prinosi koji se mogu ostvariti ovom vrstom ulaganja su nerodoviti te zbog toga oni ne predstavljaju odgovor na pitanje u što uložiti novac za pojednice koji preferiraju redoviti povrat sredstava od svoje investicije, koji ne raspolažu sa potrebim specifičnim znanjima i vremenom za provođenje sveobuhvatnih analiza te za one pojedince koje su skloniji sigurnijim oblicima ulaganja. 

4. Kriptovalute

u-sto-uloziti-kriptovalute

Kriptovalute predstavljaju još rizičniji oblik ulaganja od ulaganja u dionice, ali svojem investitoru otvaraju mogućnost realizacije pozamašnih prinosa. S obzirom na to da je količina svake valute navedena u izvornom kodu, s porastom potražnje dolazi do rasta vrijednosti kriptovaluta što, zbog držanja koraka s tržištom, dugoročno omogućava odupiranje inflaciji. Dodatna prednost kriptovaluta leži u mogućnosti njihove upotrebe kao brzog sredstva plaćanja. Zbog svega navedenog, kriptovalute se sve češće javljaju kao odgovor na pitanja u što uložiti novac. 

Najveći nedostatak ulaganja u kriptovalute je velika razina rizika koju investitor mora preuzeti. Visok rizik ove investicije proizlazi, između ostalog, iz izrazito volatilnog tržišta kriptovaluta na kojem je teško predvidjeti i anticipirati budući smjer i razmjer kretanja vrijednosti kriptovalute. Kao i kod ulaganja u dionice, ovdje je potrebno raspolagati specifičnim i kompleksnim znanjima kako bi uspješnost provedenih analiza i njihovih rezultata bila što bolja i relevantnija. Usprkos tome što su kriptovalute relativno sigurne, njihova razmjena smatra se nesigurnom zbog mogućnosti krađe informacija koja se prilikom te razmjene može dogoditi. Također, u slučaju da je novac slučajno uplaćen krivom korisniku, pošiljatelj nije u mogućnosti tražiti povrat kriptovaluta. 

Za razliku od drugih vrsta ulaganja, kriptovalute u Hrvatskoj nisu regulirane zakonom, ali porezna uprava je u sklopu svoje nadležnosti izdala nekoliko mišljenja glede poreznog tretmana prema kojom se kriptovalute smatraju financijskom transakcijom čiji bi prihod uskoro mogao postati podložan porezu na dohodak na temelju kapitalnih dobitaka. 

5. Štednja 

u-sto-uloziti-stednja

Krajem 2021. godine, štednja je predstavljala odgovor na pitanje u što uložiti novac za čak 42% ulagača na području Republike Hrvatske. Glavne prednosti ove vrste ulaganja leže u činjenici da štediša u bilo kojem trenutku može pristupiti svojim sredstvima, čak i u slučaju kada je riječ o oročavanju sredstava na duži vremenski rok. Osim što štediše mogu birati između a vista štednje, štednje čijim sredstvima štediša može pristupiti odmah, i oročene štednje, štediša može birati između različitih valuta u kojoj će uštedjeti pri čemu je u Hrvatskoj daleko najpopularnija štednja u eurima. 

Za sredstva na tekućim, žiro i deviznim računima (a vista štednja) banka isplaćuje kamatnu stopu od 0,01% u usporedbi sa 0,02% kamata na oročenu štednju. Osim što je prinos na oročenu štednju daleko najmanji u usporedbi s prinosima ostalih vrsta ulaganja, on podliježe i oporezivanju porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12% te pripadajućem porezu. 

Prinos koji štedišta ostvaruje je nedostatan za pokrivanje negativnih efekata inflacije, a stvarni prinos kojeg štediša ostvaruje nakon inflacije je zapravo negativan. Negativan prinos na oročenu štednju ukazuje da štediša oročavanjem svojih sredstava gubi na vrijednosti što ovakav oblik štednje čini potpuno neisplativim pa štednja u njezinom klasičnom smislu ne bi trebala predstavljati odgovor na pitanje u što uložiti novac.

Autor:

KamatneStope.com

Napomena:

Tekstovi na KamatneStope.com služe isključivo za informiranje i educiranje te ih ne treba smatrati investicijskim savjetom.